Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1478. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3934.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - Odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji dne 7. maja 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se ukine status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
1. parc. št. 974/4, k.o. 2068 - Zgornja Luša, v izmeri 32 m2,
2. parc. št. 974/5, k.o. 2068 - Zgornja Luša, v izmeri 82 m2.
2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega odstavka pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, matična št. 5883318000, v deležu 1/1.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa, v zemljiški knjigi vpiše lastninsko pravico v korist Občine Škofja Loka.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-1/2015
Škofja Loka, dne 7. maja 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost