Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1471. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na podlagi 29. člena ZPNačrta, stran 3924.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO), Odločbe Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 76/14 z dne 24. 10. 2014) ter Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine Mozirje sprejel
S K L E P
prenehanju veljavnosti sklepov o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na podlagi 29. člena ZPNačrta
1. člen
Na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12), ki se glasi »Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve. Prenehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v uradnem glasilu občine in na svojih spletnih straneh.«, ter na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št.: U-I-43/13-19 z dne 9. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 76/14), s tem sklepom prenehata veljati sklepa o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na podlagi 29. člena ZPNačrta št. 1184 (Uradni list RS, št. 30/13) in 1364 (Uradni list RS, št. 35/13).
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Mozirje na http://www.mozirje.si/ in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0017/2007-161
Mozirje, dne 15. maja 2015
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost