Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1470. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, stran 3923.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) in 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 6. redni seji dne 12. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
1. člen
Občina Moravske Toplice bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki jo izvaja Čista narava Javno komunalno podjetje d.o.o., za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine, subvencionirala v višini 50 %.
2. člen
Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proračunu Občine Moravske Toplice.
3. člen
Sredstva za subvencijo se nakazujejo izvajalcu gospodarske javne službe Čista narava Javno komunalno podjetje d.o.o..
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; uporablja pa se od meseca julija 2015 do uveljavitve novih cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
Št. 354-00011/2015-4
Moravske Toplice, dne 13. maja 2015
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost