Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1463. Odlok o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2015, stran 3902.

V skladu s 6. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 - UPB1), na podlagi 3., 10., 19. in 22. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/12 - UPB) ter v skladu s 60. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 - UPB1) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 6. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2015
1. člen
V letu 2015 se podelijo naslednja priznanja in nagrade:
- častni občan občine,
- nagrada Josipa Jurčiča,
- plaketa Antona Tomšiča,
- plaketa Miha Kastelica.
2. člen
Naziv Častni občan občine prejme:
- dr. MIHAEL GLAVAN, za trajno ohranjanje dosežkov kulturne, gospodarske in politične zgodovine našega prostora ter pomembnih posameznikov, ki so se tu rodili ali dalj časa živeli in delovali, ter za izjemen prispevek k promociji naše pisne kulturne dediščine v občini, v slovenskem prostoru in na tujem.
Nagrado Josipa Jurčiča prejme:
- PGD ŠENTVID PRI STIČNI, za dolgotrajno in uspešno delo na področju požarne varnosti, zaščite in reševanje, pomoči krajanom ob naravnih nesrečah v 130 letni zgodovini.
Plaketo Antona Tomšiča prejmeta:
- MAKSIMILJAN STRLIČ, za dolgoletno umetniško vodenje Moškega pevskega zbora Muljava in s tem za prispevek k ohranjanju ljudskega izročila ter še posebej ljudskega petja.
- DANIJEL KASTELIC, za prizadevanje na področju vključevanja naših gibalno oviranih občanov v aktivno življenje in uspešno delo v Zvezi paraplegikov Slovenije.
Plaketo Miha Kastelica prejme:
- STANKO RUS, za dolgoletno zbiranje, ohranjanje in restavriranje starega orodja, slikovnega in knjižnega gradiva iz slovenske zgodovine ter za ureditev zbirke večje duhovne in materialne vrednosti na njegovem domu v Artiži vasi.
3. člen
Priznanja in nagrade iz 2. člena se podeljujejo ob prazniku občine - 29. maju.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2015-1
Ivančna Gorica, dne 20. maja 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost