Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1460. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2015, stran 3895.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 5. redni seji dne 7. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2015 (Uradni list RS, št. 16/15) se v 9. členu v prvem odstavku doda 3. točka, ki se glasi:
»3. proračunski rezervni sklad, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega rezervnega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 34/15). «
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»O porabi sredstev proračunskega rezervnega sklada odloča župan ali od njega pooblaščena oseba.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0031/2014
Idrija, dne 7. maja 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost