Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1458. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti, stran 3895.

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12, v nadaljevanju ZLV) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na nadomestnih volitvah za člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti, ki so bile 17. 5. 2015, Občinska volilna komisija izdaja
P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti
I.
Na volitvah 17. maja 2015 je imelo volilno pravico skupaj 4.662 volivcev.
- po imeniku je glasovalo skupaj         735 volivcev,
- s potrdilom je glasovalo             0 volivcev,
- skupaj je glasovalo               735 volivcev
                          ali 15,77%
                       od vseh volivcev.
II.
Za nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti je bilo oddanih 735 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 6 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 729.
III.
Posamezni kandidati v četrti volilni enoti Občine Brežice so dobili naslednje število glasov:
+------+------------------+--------+-------+
|Z.  |Ime kandidata   | Skupaj |  %  |
|št.  |         |    |    |
+------+------------------+--------+-------+
|1   |Doroteja Šekoranja|  67  | 9,19 |
+------+------------------+--------+-------+
|2   |Jože Denžič    |  107 | 14,68 |
+------+------------------+--------+-------+
|3   |Peter Gregl    |  163 | 22,36 |
+------+------------------+--------+-------+
|4   |Cvetka Omerzu   |  147 | 20,16 |
+------+------------------+--------+-------+
|5   |Ferdo Pinterič  |  245 | 33,61 |
+-------------------------+--------+-------+
|     SKUPAJ     |  729 | 100 |
+-------------------------+--------+-------+
Občinska volilna komisija Občine Brežice je v skladu z 32. in 85. členom ZLV ugotovila koliko glasov so dobili posamezni kandidati. Četrti odstavek 32. člena ZLV določa, da je na nadomestnih volitvah izvoljen kandidat, ki je dobil največ glasov.
Na podlagi navedene zakonodaje in prejetih glasov, ki so jih posamezni kandidati prejeli v četrti volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Križe, Pečice, Pišece in Sromlje, je za člana Občinskega sveta Občine Brežice na nadomestnih lokalnih volitvah, ki so bile 17. maja 2015, izvoljen: Ferdo Pinterič, roj.15. 5. 1960, Sromlje 11, 8256 Sromlje.
Št. 041-1/2015
Brežice, dne 17. maja 2015
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Brežice
Aleksander Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost