Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1451. Sklep o kandidatu, ki ima pravico nadomeščati poslanko Državnega zbora RS, stran 3883.

S K L E P
Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja pravice do opravljanja funkcije poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo ministrice
s k l e n i l a:
V času, dokler poslanka Andreja Katič opravlja funkcijo ministrice, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora Republike Slovenije: Jan Škoberne, roj. 2. 8. 1987, stanujoč Šalek 66a, 3320 Velenje.
O B R A Z L O Ž I T E V
A.
1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je 14. 5. 2015, prejela obvestilo Državnega zbora RS, da je bila na 13. izredni seji, 13. maja 2015 za ministrico imenovana poslanka Andreja Katič.
B.
2. Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - UPB, 109/08, 39/11 in 48/12; v nadaljevanju: ZPos) poslanec, ki je izvoljen za predsednika vlade, imenovan za ministra ali državnega sekretarja, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca. V tem času opravlja funkcijo poslanca tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki ne more opravljati funkcije poslanca.
3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 13. julija 2014, bi bil, če ne bi bila izvoljena poslanka Andreja Katič, v 5. volilni enoti z liste kandidatov: »SD - SOCIALNI DEMOKRATI«, izvoljen Franc Šilak, roj. 9. 3. 1954, stanujoč Kozjak 19, 2382 Mislinja, ki pa je 10. 2. 2015 umrl in ne more opravljati funkcije poslanca. Naslednji kandidat, ki ima pravico opravljati funkcijo poslanca v času dokler Andreja Katič opravlja funkcijo ministrice, je Jan Škoberne, roj. 2. 8. 1987, stanujoč Šalek 66a, 3320 Velenje, ki je prejel 804 glasov oziroma 8,87 % glasov na isti listi v že navedeni volilni enoti.
4. DVK je Jana Škoberneta pisno obvestila, da ima pravico opravljati funkcijo poslanca v času, ko poslanka Andreja Katič opravlja funkcijo ministrice. Jan Škoberne je, v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - ZVDZ-UPB1 in 54/07 - odločba US, v nadaljevanju: ZVDZ), pisno obvestil DVK, da je pripravljen opravljati funkcijo poslanca v času, ko bo poslanka Andreja Katič opravljala funkcijo ministrice.
C.
5. DVK je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena ZVDZ v zvezi s 14. členom ZPos v sestavi: namestnik predsednika Peter Golob in člani dr. Marko Kambič, Slavko Vesenjak, Miha Klun, Miro Pretnar in Sašo Stojanovič Lenčič. Sklep je sprejela soglasno.
Št. 001-5/2015-4
Ljubljana, dne 14. maja 2015
Peter Golob l.r.
Namestnik predsednika

AAA Zlata odličnost