Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1439. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, stran 3824.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
1. člen
V Sklepu o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/12, 44/13 in 76/13) se 53. člen spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
Objekte kompleksov JGZ Brdo, Vile Bled, Vile Zlatorog, Gradu Strmol, Vile Podrožnik in Vile Tartini, ki jih uporablja Javni gospodarski zavod za protokolarne storitve Republike Slovenije, v skladu s predpisi o ustanovitvi in delovanju navedenega zavoda praviloma prednostno uporabljajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, podpredsedniki Vlade Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, varuh človekovih pravic Republike Slovenije, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije in ministri v Vladi Republike Slovenije. Objekte lahko uporabljajo tudi drugi, in sicer za protokolarne, reprezentančne in druge namene s področja delovanja državnih organov Republike Slovenije. Če državni organi Republike Slovenije ne organizirajo protokolarnih dogodkov v svojih poslopjih, jih praviloma morajo načrtovati in izvesti v drugih objektih, ki so v uporabi navedenega javnega zavoda, in za opravljeno storitev plačati ceno po veljavnem ceniku. Objekte v uporabi navedenega javnega zavoda morajo organi državne uprave praviloma uporabljati tudi za nastanitev svojih gostov, če se stroški nastanitve krijejo iz državnega proračuna.
Kristalno dvorano predsedniške oziroma vladne palače prednostno uporabljata predsednik Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije, lahko pa tudi ministri Vlade Republike Slovenije in generalni sekretar Vlade Republike Slovenije. Kompleks objektov Vlade Republike Slovenije na Gregorčičevi ulici v Ljubljani prednostno uporablja predsednik Vlade Republike Slovenije, lahko pa tudi ministri Vlade Republike Slovenije in generalni sekretar Vlade Republike Slovenije.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-6/2015
Ljubljana, dne 14. maja 2015
EVA 2015-1511-0002
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost