Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o., stran 3706.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96, 75/97), 88. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1, 53/10) in 17. ter 98. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. seji dne 15. 4. 2015 in Občinski svet Občine Mislinja na 2. dopisni seji dne sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 45/12 – uradno prečiščeno besedilo UPB1, 62/14) se v 5. členu med »Dejavnosti gospodarskih javnih služb«, dodajo naslednje dejavnosti:
»42.110 Gradnja cest
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in velja naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 014-16/2006
Slovenj Gradec, dne 15. aprila 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.
Št. 014-05/2014
Mislinja, dne 23. aprila 2015
Član občinskega sveta v začasnem opravljanju funkcije župana
Občine Mislinja
Bojan Borovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti