Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1351. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3697.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 23. 4. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 2041/2, k.o. 2171 – Dovje.
II.
Pri nepremičnini parc. št. 2041/2, k.o. 2171 – Dovje, se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-52/2014-5
Kranjska Gora, dne 24. aprila 2015
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti