Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice, stran 3680.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 20. 4. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
1. člen
Črta se besedilo drugega stavka drugega odstavka 7. člena Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 65/13 – uradno prečiščeno besedilo) in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči iz sredstev proračuna Občine Brežice se poda na obrazcu, ki ga je za dodelitev izredne denarne socialne pomoči predpisalo ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve. Vloga za dodelitev pomoči ob rojstvu otroka in Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve se oddata na obrazcih, ki sta priloga tega odloka.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati obrazec Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči, objavljena kot priloga k Odloku o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07). V veljavi ostaneta obrazca Vloga za dodelitev denarne pomoči ob rojstvu otroka, objavljena kot priloga k Odloku o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07) ter Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve, objavljena kot priloga k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 22/11).
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2015
Brežice, dne 20. aprila 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti