Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

1332. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sklepanju zakonske zveze, stran 3655.

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 122/07 – odl. US, 90/11 – odl. US in 84/12 – odl. US) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
1. člen
V Pravilniku o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 67/13) se črta tretji odstavek 12. člena.
2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(sklepanje zakonske zveze na praznik ali dela prost dan)
Zakonska zveza se ne sklepa na dan, ki je praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji, razen če je praznik ali dela prost dan na soboto.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-4/2015
Ljubljana, dne 21. aprila 2015
EVA 2015-2611-0023
dr. Anja Kopač Mrak
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
 
Soglašam!
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost