Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

343. Spremembe in dopolnitve meril za vrednotenje športnih programov in meril za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v Občini Jesenice, stran 714.

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Odlokom o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v Občini Jesenice – NPB1), 13. členom Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 117. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 4. seji dne 5. 2. 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E M E R I L
za vrednotenje športnih programov in meril za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v Občini Jesenice
Merila za vrednotenje športnih programov in merila za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v Občini Jesenice – NPB1, se spremenijo in dopolnijo tako, da:
1. člen
V besedilo meril se v poglavju I. PROGRAMI ŠPORTA, pred podpoglavjem PROGRAMI, KI SO V JAVNEM INTERESU IN NJIHOV OBSEG doda določilo »Začetnih in nadaljevalnih športnih tečajev ter ostalih športnih šol se ne vrednoti in ne sofinancira«.
2. člen
V Tabeli 4 (vrednost ure objekta) se za točkovanje ledene ploskve v Športni dvorani Podmežakla spremenijo naslednje vrednosti točke, in sicer:
– Ledena ploskev za hokej in umetnostno drsanje – vrednost točke iz sedanjih 100 točk se poveča na 125 točk
– Ledena ploskev za ostale športe – vrednost točke iz sedanjih 50 točk se poveča na 65 točk.
Za Bazen (zimski) – steza – se vrednost točke iz sedanjih 40 točk zmanjša na 20 točk.
3. člen
V poglavju I. PROGRAMI ŠPORTA, v podpoglavju MERILA ZA RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG oziroma PROGRAMOV GLEDE NA RAZŠIRJENOST IN USPEŠNOST, pri vsebini »Vrednotenje uspešnosti se izvaja na podlagi pridobivanja dodatnih točk v programih: A6. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni šport, C. kakovostni šport in D. vrhunski šport«, v pod-vsebini Dodatne točke, se v tabeli pod 3. točko »Prijavitelji pridobijo dodatne točke za športnike, ki so vpisani v zadnjih obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa v Občini Jesenice v programih:
– A.6. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– C. kakovostni šport in
– D. vrhunski šport.«
spremeni višina točk za posamezne razrede, in sicer:
+------------------------+---------------+
|Status         | Predlog novih |
|            |   točk   |
+------------------------+---------------+
|Mladinski razred    |   100   |
+------------------------+---------------+
|Državni razred     |   300   |
+------------------------+---------------+
|Perspektivni razred   |   600   |
+------------------------+---------------+
|Mednarodni razred    |   1200   |
+------------------------+---------------+
|Svetovni razred     |   2000   |
+------------------------+---------------+
Na podlagi te spremembe se spremeni tudi tekst v podpoglavju PROGRAMI, KI SO V JAVNEM INTERESU IN NJIHOV OBSEG:
– A.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 2. točka, ki se glasi:
»2. Prijavitelj za kategorizirane športnike (za vsakega kategoriziranega športnika posebej) dodatno prejme še:
– 300 točk – za kategorizirane športnike državnega razreda
– 100 točk – za kategorizirane športnike mladinskega razreda«
– C. Kakovostni šport, 2. točka, ki se glasi:
»2. Prijavitelj za kategorizirane športnike (za vsakega kategoriziranega športnika posebej) dodatno prejme še:
– 300 točk za kategorizirane športnike državnega razreda«
– D. Vrhunski šport, 2. točka, ki se glasi:
»2. Prijavitelj za kategorizirane športnike (za vsakega kategoriziranega športnika posebej) dodatno prejme še:
– 2000 točk za kategorizirane športnike svetovnega razreda
– 1200 točk za kategorizirane športnike mednarodnega razreda
– 600 točk za kategorizirane športnike perspektivnega razreda«
4. člen
Ostalo besedilo meril ostane nespremenjeno.
5. člen
Spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje športnih programov in meril za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v Občini Jesenice začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2013-2
Jesenice, dne 20. januarja 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti