Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

338. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žiri, stran 708.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 4. redni seji dne 22. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žiri
1. člen
18. člen se dopolni z novim odstavkom, in se po novem glasi:
»Priključek stavbe na javni vodovod mora biti izveden v skladu s tem odlokom in pogoji soglasja upravljavca. Upravljavec je dolžan izdelati priključek najkasneje v tridesetih (30) dneh od pisne vloge uporabnika za izvedbo priključka, s tem da je uporabnik izpolnil vse pogoje iz prvega odstavka tega člena in poravnal vse obveznosti do občine oziroma upravljavca. Upravljavec sme priključiti uporabnika, ko je preveril, da so bila predhodno izvedena vsa gradbena dela na način kot to določa Tehnični pravilnik. Vodovodni priključek je lahko stalen ali začasen. Vsaka sprememba dimenzije priključka se obravnava kot nov priključek. Uporabnik lahko pisno naroči začasni ali stalni odklop priključka, ki se izvede na stroške uporabnika v skladu s tem odlokom in Tehničnim pravilnikom. Stalni odklop priključka pomeni fizično izvedena dela odklopa na priključnem ventilu ali priključni cevi pri sekundarnem vodovodu. V primeru ponovnega priklopa si je uporabnik dolžan pridobiti soglasje v skladu z 22. členom tega odloka. Začasen odklop vodovodnega priključka pomeni fizično odstranjen vodomer iz objekta ter zaprtje hišnega ventila na mestu priključka na sekundarni cevovod. Začasnega odklopa vodovodnega priključka ni možno izvesti za naseljene objekte in za objekte v katerih se izvaja dejavnost ali so v njem prijavljene osebe. Začasni odklop vodovodnega priključka je dovoljeno izvesti enkrat neprekinjeno za obdobje največ 5-ih let. Začasni odklop in ponovni priklop objekta na vodovodno omrežje izvede upravljavec javnega vodovoda na podlagi pisne vloge lastnika objekta. Vse stroške začasnega odklopa ter ponovnega priklopa (vključno z nabavo vodomera in ventilov) krije lastnik objekta. Kolikor upravljavec javnega vodovoda ugotovi, da stanje hišnega vodovodnega priključka ni ustrezno, lahko od lastnika objekta zahteva, da se vodovodni priključek pred ponovnim priklopom obnovi. Lastnik objekta ni dolžan plačati komunalnega prispevka za ponovni priklop v kolikor se le-ta izvede v obdobju začasnega odklopa. Za obdobje začasnega odklopa vodovodnega priključka lastnik objekta ne plačuje stroškov omrežnin. Upravljavec javnega vodovoda ima pravico kadarkoli preveriti vodomerni jašek v objektu.«
2. člen
Te spremembe začnejo veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 007-3/2015-1
Žiri, dne 22. januarja 2015
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti