Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

333. Sklep o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Škofja Loka, stran 703.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na nadaljevanju 4. redne seje dne 5. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se določijo cene storitev povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se izvajajo v okviru storitev gospodarske javne službe »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Škofja Loka.
2. člen
Cena storitev povezana z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami je sestavljena iz:
1. cene storitve prevzema in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, ki znaša 0,3012 EUR/m3 dobavljene pitne vode in
2. omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture za ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav in se obračunava v EUR/mesec glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+------------------------+--------------+--------+----------+
|    Storitev    |   enota  | faktor |Cena v EUR|
+------------------------+--------------+--------+----------+
|  Omrežnina/premer  |       |    |     |
|    vodomera    |       |    |     |
+------------------------+--------------+--------+----------+
|    DN < / = 20   |kom/mesec   |    1|  1,5669|
+------------------------+--------------+--------+----------+
|   20 < DN < 40   |kom/mesec   |    3|  4,7007|
+------------------------+--------------+--------+----------+
|  40 < / = DN < 50  |kom/mesec   |   10|  15,6690|
+------------------------+--------------+--------+----------+
|  50 < / = DN < 65  |kom/mesec   |   15|  23,5035|
+------------------------+--------------+--------+----------+
|  65 < / = DN < 80  |kom/mesec   |   30|  47,0070|
+------------------------+--------------+--------+----------+
|  80 < / = DN < 100  |kom/mesec   |   50|  78,3450|
+------------------------+--------------+--------+----------+
|  100 < / = DN < 150  |kom/mesec   |   100| 156,6900|
+------------------------+--------------+--------+----------+
|   150 < / = DN   |kom/mesec   |   200| 313,3800|
+------------------------+--------------+--------+----------+
ali
1. cene za izdelavo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave do 50 PE za kmetijska gospodarstva, ki znaša 0,0222 EUR/m3 dobavljene pitne vode.
3. člen
V cenah tega sklepa davek na dodano vrednost ni vključen.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-57/2014
Škofja Loka, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti