Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

332. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 702.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 4. redni seji dne 29. januarja 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se ukine status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
1. parc. št. 1183/23, k.o. 2042 – ZMINEC, v izmeri 139 m2
2. parc. št. 1364/4, k.o. 2029 – STARI DVOR, v izmeri 167 m2.
2. člen
Na nepremičnini parc. št. 1364/4, k.o. 2029 – STARI DVOR, pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka, matična št. 5883318000, v deležu 1/1.
Pri nepremičnini parc. št. 1183/23, k.o. 2042 – ZMINEC, se izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice / zaznambe 12160557.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, v zemljiški knjigi vpiše lastninsko pravico v korist Občine Škofja Loka oziroma izbriše zaznambo o javnem dobru, kot je navedeno v 2. členu tega sklepa.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-1/2015
Škofja Loka, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti