Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

324. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu, stran 691.

Na podlagi pete točke 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 4. redni seji dne 28. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu
1. člen
Odlok o ZN individualne stanovanjske gradnje »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu (MUV št. 21/83, dne 23. 12. 1983) preneha veljati v delu rekreacijske površine za potrebe naselja na kateri je bila načrtovana ureditev otroškega igrišča in športnega igrišča /košarka/ (oznaka RP, ŠI in OI).
2. člen
Za nadaljnje urejanje tega območja se kot izvedbeni prostorski akt uporablja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02), U-I-175/03 (Uradni list RS, št. 46/05), Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/05), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/09, 21/14).
3. člen
V delu, kjer se odlok o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Gozdna pot« ukinja, ostaja namembnost območja skladno z urbanističnimi zasnovami nespremenjena – to je Sn.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-16/2012
Slovenj Gradec, dne 30. januarja 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti