Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o., stran 667.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 1., 406., 408. in 409. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 03/02), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr. 73/02, 117/02 in 43/03), 15. člena Statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 4/10 – UPB1), 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03), 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 4/10 – UPB1), in Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/04) sta Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne 20. 1. 2015 in Občinski svet Občine Kostel na 3. redni seji dne 22. 12. 2014 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o.
1. člen
S tem odlokom se sprejema družbeno pogodbo Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., kot ustanovitvenega akta družbenikov: Občine Kočevje in Občine Kostel.
2. člen
Predstavnika občin ustanoviteljic v skupščini družbe sta župana občin Kočevje in Kostel.
3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/04).
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu Občine Kostel.
Ta odlok začne veljati z dnem podpisa družbene pogodbe Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., s strani vseh družbenikov.
Št. 300-3/2014-2300
Kočevje, dne 21. januarja 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
Št. 353-14/2014-2
Fara, dne 23. decembra 2014
Županja
Občine Kostel
Lilijana Butina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti