Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik, stran 664.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09 popr., 65/09 popr., 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 4. seji dne 4. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96, 48/99, 54/04, 43/07, 36/10, 77/10 in 8/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec posluje pod imenom: Vrtec Antona Medveda Kamnik.
Sedež vrtca: Novi trg 26 b, Kamnik.
V sestavo vrtca sodijo naslednje enote:
1. Pestrna, Groharjeva ulica 1, 1241 Kamnik;
2. Sneguljčica, Kovinarska cesta 11, 1241 Kamnik;
3. Tinkara, Klavčičeva ulica 1, 1241 Kamnik;
4. Rožle, Novi trg 26 b, 1241 Kamnik;
5. Palček, Šmartno 13 b, 1219 Laze v Tuhinju;
6. Marjetica, Ljubljanska cesta 3 a, 1241 Kamnik;
7. Mojca, Ulica Matije Blejca 14, 1241 Kamnik;
8. Pedenjped, Jakopičeva ulica 27, 1241 Kamnik.
V sestavo vrtca sodijo tudi enote, ki se prostorsko nahajajo v oziroma pri osnovnih šolah:
1. Cepetavček (POŠ Nevlje), Nevlje 16, 1241 Kamnik;
2. Polžki (POŠ Motnik), Motnik 8, 1221 Motnik;
3. Kekec (OŠ Stranje), Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica;
4. Kamenček (OŠ 27. julij), Tomšičeva ulica 9, 1241 Kamnik.
V sestavo vrtca sodita tudi enoti, ki se nahajata v najetih prostorih:
1. Sonček, Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik,
2. Oblaček, Trdinova ulica 7 a, 1241 Kamnik.«
2. člen
Naslov podpoglavja št. 4. »Območje zadovoljevanja po vzgoji in varstvu predšolskih otrok« se spremeni tako, da se glasi:
»Območje zadovoljevanja po vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok.«
3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebo po vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, na območju celotne Občine Kamnik.«
4. člen
Drugi odstavek 13. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost vrtca, izvajana kot javna služba, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– 85.100 Predšolska vzgoja.
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po:
– programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo;
– prilagojenem programu za predšolske otroke.«
5. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj in drugi delavci vrtca morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007-4/1
Kamnik, dne 4. februarja 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti