Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

287. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev, stran 622.

Na podlagi 29. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
S K L E P
o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
1. člen
Ta sklep določa standard stroškov iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 25. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), in sicer za standardno storitev oskrbe v skladu s predpisanimi normativi in standardi.
2. člen
Standard stroškov dela
1. za osebe, starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe I in IV:
– standard povprečne plače zaposlenih 935,64 eurov za oskrbo I in 982,42 eurov za oskrbo IV;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 10,10 eurov na zaposlenega;
– drugi stroški dela 194,06 eurov mesečno na zaposlenega;
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 24/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15; v nadaljnjem besedilu: zakon), uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
– standard povprečne plače zaposlenih 1.037,18 eurov;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 10,10 eurov na zaposlenega;
– drugi stroški dela 194,06 eurov mesečno na zaposlenega;
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi zakona, uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
3. člen
Standard stroškov in odhodkov oskrbe
1. za osebe, starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe I in IV:
– 176,02 eurov mesečno na posteljo.
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
– 293,80 eurov mesečno na posteljo.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 12/14).
5. člen
Ta sklep začne veljati 1. marca 2015.
Št. 12220-1/2015
Ljubljana, dne 3. februarja 2015
EVA 2015-2611-0021
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti