Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

286. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o medu, stran 622.

Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o medu
1. člen
V Pravilniku o medu (Uradni list RS, št. 4/11 in 26/14 – ZKme-1B) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa pogoje in merila za kakovost medu v skladu z Direktivo Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra 2001 o medu (UL L št. 10 z dne 12. 1. 2002, str. 47), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2014/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Direktive Sveta 2001/110/ES o medu (UL L št. 164 z dne 3. 6. 2014, str. 1).«.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je med po poreklu iz več kot ene države članice Evropske unije, tretje države ali oboje, se lahko oznaka države porekla ne glede na prejšnji odstavek nadomesti z eno izmed naslednjih oznak:
– »mešanica medu iz EU«;
– »mešanica medu, ki ni iz EU«;
– »mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Cvetni prah, ki je naravna sestavina, značilna za med, se ne šteje za sestavino proizvodov iz Priloge.«.
3. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na šesto alinejo točke b) prvega odstavka 3. člena tega pravilnika medu ni dovoljeno odvzeti cvetnega prahu niti drugih za med značilnih sestavin, razen če je to neizogibno potrebno zaradi odstranjevanja tujih anorganskih ali organskih primesi.«.
4. člen
(1) Med mora biti proizveden in označen v skladu z določbami spremenjenega drugega odstavka 4. člena, novega tretjega odstavka 4. člena in spremenjenega četrtega odstavka 6. člena pravilnika najpozneje od 24. junija 2015 dalje.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je med, proizveden in označen pred 24. junijem 2015 v skladu s Pravilnikom o medu (Uradni list RS, št. 4/11 in 26/14 – ZKme-1B), lahko v prometu do porabe zalog.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-486/2014
Ljubljana, dne 11. januarja 2015
EVA 2014-2330-0221
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti