Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

, Stran 2517
Drugo preklicujejo
Aleš Ferlič, s.p., Tevče 32B, Laško, licenco, št. 010074/002. gnq-334680 Benčina Borut Ludwig, Soteska 80, Ljubljana, certifikat za NPK varnostnik/ca v Ljubljani, izdan dne 3. 5. 2006, z evidenčno številko certifikata in kodo kataloga NPK-V-ev665/i681-06/C543/8610.002.4.1, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. gny-334697 Bračun Kristijan, Ribiška ulica 3, Izola – Isola, študentsko izkaznico, št. 09050762, izdala Univerza Ljubljana – FPP. gnh-334689 CEPROM PREVOZI, d.o.o., Savska cesta 2, Ljubljana, licenco, št. GE004341/02655/006, reg. št. GO A9-886, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnp-334693 DAKA, d.o.o., Sela 15, Podčetrtek, licenco, št. GE006190/01084, za tovorno vozilo, reg. št. CE PO 441. gnu-334701 DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, Koper – Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500034490002, izdana na ime Slaven Đukić, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnc-334694 DSD2, d.o.o., Tuškova ulica 1, Rogatec, nacionalno licenco, št. G0004485/06016/694/002, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gni-334688 Dušič Anton, Krivica 29A, Prevorje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000786001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnt-334677 FRIKUS d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria, licenco št. GE006985/03998/003, za vozilo WDB9300561L175021, reg. št. KP DL-938. gng-334690 Junkar Klara, Zgornje Gameljne 17, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnx-334673 Kajba Stojan, Mrčna Sela 6, Koprivnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023837001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gns-334678 Lah Bojan, Ljubljanska cesta 54, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003161001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnr-334679 Marinka Bratovenski s.p., Nimno 6, Pristava pri Mestinju, licence: št. 010930/SŠD64-2-2973/2013, izdano 28. 6. 2013, na ime Dragan Markovič, št. 010930/AČ64-2-7434/2012, izdano 5. 11. 2012, na ime Marijan Fiket, št. 010930/AČ64-2-4026/2012, izdano 1. 8. 2012, na ime Zoran Čuček, št. 010930-SŠD64-2-2478/2012, izdano 1. 6. 2012, na ime Slavko Bračun. gnm-334684 Pavlinjek Jože, Temlinova 2A, Murska Sobota, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026763000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnu-334676 Svetek Marjan, Sadinja vas 75, Ljubljana - Dobrunje, tahografsko kartico št. 1070500009968001, izdajatelj Cetis d.d. gne-334692 Šuster Andrej, Gažon 19A, Šmarje, potrdilo o opravljenem strokovne izpitu, št. 611284, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 1998. gnv-334700 T&V SPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana, potrdilo za voznike, št. 7312, izdala GZS, izdano 2. 6. 2014, serijska št. 5010253. gno-334686 Zakrajšek Luka, Podsmreka pri Velikih Laščah 4, Velike Lašče, študentsko izkaznico, št. 07100994, izdala Fakulteta za varnostne vede. gny-334672

AAA Zlata odličnost