Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

D 742/2009 Os-3838/14 , Stran 2515
D 742/2009 Os-3838/14
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Soraji Buda Marušič v zapuščinski zadevi po dne 8. 11. 2009 umrli Simčič Danjeli, pokojnega Teodorja, rojenega 11. 7. 1928, z zadnjim stalnim prebivališčem Šmartno 51, državljanka RS, izven naroka, dne 3. 10. 2014, sklenilo: na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dediču Simčič Darku, neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Maja Krašovec Orel, Bevkov trg 6, Nova Gorica, ki bo zastopala dediča v zapuščinski zadevi D 742/2009, vse dokler dedič ali njegovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 3. 10. 2014

AAA Zlata odličnost