Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

VL 88269/2014 Os-3849/14 , Stran 2514
VL 88269/2014 Os-3849/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komunala, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Andrej Miška, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica – dostava, po odvetnici Vuga Dragici, Partizanska ulica 55, Nova Gorica, proti dolžniku Massimo Ronchetti, Via Quarenghi Giacomo 30, Grassobio, zaradi izterjave 306,07 EUR, sklenilo: dolžniku Massimo Ronchetti, Via Quarenghi Giacomo 30, Grassobio, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Uroša Miklič, Dunajska cesta 151, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 10. 2014

AAA Zlata odličnost