Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

VL 83884/2014 Os-3809/14 , Stran 2514
VL 83884/2014 Os-3809/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1B, Piran –Pirano, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Darij Barrile, Arze 1B, Piran – Pirano, proti dolžniku Boštjanu Vranješ, Obala 93, Portorož – Portorose, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Vukica Jovanović-Krevatin, Obala 114, Portorož – Portorose, zaradi izterjave 313,00 EUR, sklenilo: dolžniku Boštjanu Vranješ, Obala 93, Portorož –Portorose, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vukica Jovanović-Krevatin, obala 114, Portorož – Portorose. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 10. 2014

AAA Zlata odličnost