Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

VL 100975/2014 Os-3747/14 , Stran 2513
VL 100975/2014 Os-3747/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Plešec Špela Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžnici Ireni Kosi, Papirniški trg 20, Ljubljana - Polje, ki jo zastopa zakoniti zastopnik začasni zastopnik Živan Mirčič, Medvedova 1, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 374,97 EUR, sklenilo: dolžnici Ireni Kosi, Papirniški trg 20, Ljubljana - Polje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Živana Mirčič, Medvedova 1, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 10. 2014

AAA Zlata odličnost