Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

VL 60745/2014 Os-3731/14 , Stran 2513
VL 60745/2014 Os-3731/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice KBM-Fineko, družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o. – Skupina Nove KBM – v likvidaciji, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžnici Jožici Peserl, Ljubljanska cesta 99, Domžale, ki jo zastopa zakonita zastopnica odvetnica Jožica Mlinarič, Slamnikarska 14, Domžale, zaradi izterjave 6.078,03 EUR, sklenilo: dolžnici Jožici Peserl, Ljubljanska cesta 99, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Jožica Mlinarič, Slamnikarska 14, Domžale. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 22. 9. 2014

AAA Zlata odličnost