Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

P 4/2011 Os-3810/14 , Stran 2513
P 4/2011 Os-3810/14
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Občine Krško, CKŽ 14, p. Krško, ki jo zastopa odvetnik Drago Šribar iz Krškega, zoper toženo stranko Stanko Vakslja, stanujoča Verovškova 22, p. Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Marija Bele Vatovec iz Ljubljane, zaradi sanacije nabrežine in po nasprotni tožbi odstranitve ceste in kanalizacijske vode, vsp. 10.000,00 EUR, izven naroka dne 24. 10. 2014, sklenilo: toženi stranki Stanki Vakslja, stanujoča Verovškova ulica 22, p. Ljubljana, se postavi začasni zastopnik Anton Vakselj, stanujoč Pot na Črnile 5b, p. Leskovec pri Krškem, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 4/2011.
Okrajno sodišče v Krškem dne 24. 10. 2014

AAA Zlata odličnost