Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Ob-3930/14 , Stran 2509
Ob-3930/14
Izvršni direktor družbe MARLES d.d. na podlagi sprejetega sklepa na 15. seji skupščine družbe z dne 28. 8. 2012, objavlja
poziv
k prodaji rednih delnic družbe MARLES d.d.
Družba MARLES d.d., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, je pripravljena za potrebe oblikovanja sklada lastnih delnic odkupiti določeno število rednih delnic družbe MARLES d.d., ki so vpisane v Centralno klirinško depotni družbi d.d., z oznako MRLR, pod naslednjimi pogoji: 1. Čas trajanja poziva k prodaji: od 14. 11. 2014 do vključno 1. 12. 2014. 2. Predmet odkupa: redne delnice z oznako MRLR. Tretje osebe na delnicah ne smejo imeti nikakršnih pravic, zlasti ne zastavne pravice, pravice užitka, odkupne ali predkupne pravice. 3. Količina odkupa: družba MARLES d.d. bo odkupila omejeno število rednih delnic z oznako MRLR. 4. Cena odkupa: cena odkupa mora biti v skladu s sklepom skupščine delničarjev. 5. Rok za sprejem ponudb: v izbor bodo upoštevane le tiste ponudbe, ki bodo na sedež družbe MARLES d.d. prispele najkasneje do 1. 12. 2014, do 13. ure. 6. Način izbora ponudb: odpiraje ponudb in morebitni izbor bo nejavno. Družba MARLES d.d. bo prejete ponudbe razdelila glede na ponujeno ceno za delnico in količino do zapolnitve kvote. Morebitni izbor prispelih ponudb se bo vršil najkasneje v 10 dneh po koncu roka za sprejem ponudb. Družba MARLES d.d. na podlagi tega poziva ni zavezana sprejeti oziroma izbrati katerekoli ponudbe in v nobenem primeru ni dolžna vrniti stroškov, ki bi nastali s pripravo in oddajo ponudbe. 7. Podpis pogodbe in obrazca za prenos delnic: najkasneje tri delovne dni po morebiti izvršenem izboru družba MARLES d.d. pripravi z morebiti izbranimi ponudniki oziroma prodajalci kupoprodajno pogodbo ter ustrezen obrazec za prenos delnic na račun družbe MARLES d.d. Pogodbo skupaj z izpolnjenim obrazcem za prenos delnic družba MARLES d.d. posreduje prodajalcu v podpis po pošti s priporočeno pošiljko. Prodajalec je dolžan podpisano pogodbo in podpisan obrazec za prenos delnic posredovati družbi MARLES d.d. najkasneje v fiksnem roku do 15. 12. 2014, saj se v nasprotnem primeru smatra posel za razvezanega. Fiksni rok podpisa pogodbe in obrazca za prenos delnic namreč predstavlja bistveno sestavino tega poziva. 8. Prenos delnic in datum plačila Prodajalec je dolžan najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva podpisa pogodbe oziroma posredovanja podpisane pogodbe družbi MARLES d.d. odpreti trgovalni račun in urediti prenos predmetnih delnic na trgovalni račun družbe MARLES d.d. Kolikor prenos delnic ni opravljen najkasneje v fiksnem roku petih delovnih dni od dneva podpisa pogodbe oziroma posredovanja podpisane pogodbe družbi MARLES d.d., se pogodba šteje za razvezano. Kupnina se prodajalcu nakaže najkasneje v roku petih delovnih dneh po izvršenem prenosu delnic. 9. Naslov prejemnika ponudb: MARLES d.d. »odkup delnic«, Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. 10. Kontaktna oseba: ga. Zorman, tel. 041/690-220.
MARLES d.d.

AAA Zlata odličnost