Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

SV 649/2014 Ob-3539/14 , Stran 2228
SV 649/2014 Ob-3539/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. štev. SV 649/2014 z dne 25. 9. 2014 so bile nepremičnine, in sicer: – ID znak 657-820-51: posamezni del št. 51, v stavbi št. 820, k.o. 657 – Maribor-Grad; stanovanje št. 23, neto tlorisna površina dela stavbe 46,90 m2, – ID znak 657-820-52: posamezni del št. 52 v stavbi št. 820, k.o. 657 – Maribor-Grad; loža neto tlorisne površine dela stavbe 3,40 m2 in – ID znak 657-820-53: posamezni del št. 53 v stavbi št. 820, k.o. 657 – Maribor-Grad; klet neto tlorisne površine dela stavbe 6,70 m2, skupaj s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah, ki služijo stavbi kot celoti, vse na naslovu Cankarjeva ulica 19, 2000 Maribor, parcel št. 972/1, k.o. 657 – Maribor-Grad, last dolžnika in zastavitelja Leskovar Andreja, stanujočega Veliko Tinje 6, 2316 Zgornja Ložnica, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 9. 2014 s prodajalcem Jošt Petrom, zastavljene za zavarovanje denarne terjatve upnika Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, v višini 15.000,00 EUR s pripadki, s končnim rokom zapadlosti 2. 10. 2024.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti