Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Ob-3590/14 , Stran 2210
Ob-3590/14
Na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12, 31/14) Upravni odbor JGZ Brdo objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktorja. Pogoji: 1. Najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje; 2. Ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih; 3. Aktivno znanje angleškega, nemškega, francoskega ali italijanskega jezika; 4. Ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 5. Zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. Dokazilo o izobrazbi; 2. Dokazilo o izpolnjevanju delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih; 3. Dokazilo o izpolnjevanju aktivnega znanja jezika (angleški, nemški, francoski ali italijanski jezik); 4. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 5. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 6. Kratek življenjepis (Europass življenjepis); 7. Vizijo razvoja ter dela zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let. S kandidatom, izbranim na javnem razpisu, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje štirih let. Direktorja imenuje ustanovitelj na predlog upravnega odbora. Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Upravni odbor, Predoslje 39, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane v nadaljevanju postopka. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Upravni odbor JGZ Brdo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti