Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

Št. 945/2014 Ob-3537/14 , Stran 2209
Št. 945/2014 Ob-3537/14
Na podlagi 50. člena Poslovnika o delu sveta Vrtca Miškolin, Svet zavoda Vrtca Miškolin, Novo Polje, cesta VI/1, 1260 Ljubljana Polje, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca. Predviden začetek dela bo dne 1. 3. 2015. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet Vrtca Miškolin, Novo Polje, cesta VI/1, 1260 Ljubljana Polje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja vrtca za mandatno obdobje, opis delovnih izkušenj, kratek življenjepis. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Miškolin, Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti