Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

D 29/2014 Os-2686/14 , Stran 1556
D 29/2014 Os-2686/14
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jožefu Žiberni, pok. Mihaela, roj. 6. 3. 1879, ki je bil razglašen za mrtvega z dnem 7. 3. 1949, neznanega bivališča, v zemljiški knjigi je vpisan kot Josip Žiberna pok. Mihaela, Tomaj 75, sedaj v Parizu, 28 Avenne Hoche. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 15. 5. 2014

AAA Zlata odličnost