Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

D 454/2013 Os-2684/14 , Stran 1556
D 454/2013 Os-2684/14
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Andreju Ivančiču, roj. 26. 9. 1896, ki je bil razglašen za mrtvega z dnem 27. 9. 1971, v zemljiški knjigi je vpisan kot Andrej Ivančič pok. Josipa, Via Comerciale 7, Trst, Italija. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 15. 5. 2014

AAA Zlata odličnost