Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

D 453/2013 Os-2682/14 , Stran 1555
D 453/2013 Os-2682/14
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Milici Abram, roj. Ivančič, roj. 11. 6. 1913, ki je bila razglašena za mrtvo z dnem 1. 1. 1984, v zemljiški knjigi je vpisana kot Milica Abram roj. Ivančič, Cuneo, Via Pollenzza 18 in 9, Italija. Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 15. 5. 2014

AAA Zlata odličnost