Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

D 463/2013 Os-2401/14 , Stran 1554
D 463/2013 Os-2401/14
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Alojziju (tudi Alojzu) Oprešniku, sinu Alojzija, upokojencu, rojenem 13. 5. 1933, državljanu Republike Slovenije, razvezanemu, umrlemu 18. 5. 2013, nazadnje stanujočemu Vrunčeva ulica 9, Celje. Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnik je imel sinove Andreja Oprešnika, Janeza Oprešnika in Alojza Oprešnika, ki so se vsi dedovanju po zapustniku odpovedali, zato ni drugih dedičev I. dednega reda. Glede na navedeno pridejo v poštev dediči II. dednega reda (starši oziroma zapustničini bratje in sestre oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci) oziroma če teh ni, dediči III. dednega reda (zapustničine babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci), katerih podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki) sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 28. 4. 2014

AAA Zlata odličnost