Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

N 551/2008 Os-2611/14 , Stran 1553
N 551/2008 Os-2611/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi priglasiteljice Ana Eterović Grikula, Cesta v Rošpoh 43A, Kamnica, v postopku vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Usnjarska ulica 1, Maribor, začetem na predlog predlagateljev: Tatjana Sterdin, stan. Vomerjeva ulica 2, Muta, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor in drugih, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor za vpis lastninske pravice v korist priglasiteljice na poslovnem prostoru št. 17, v stavbi na naslovu Usnjarska 1, Maribor, št. stavbe 2282, k.o. 657-Maribor-Grad, in za vzpostavitev pravnega naslova, 21. 5. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe št. 3712-941/13 z dne 18. 4. 1986, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor p.p., Zavod za izgradnjo mesta Maribor, Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki ga zastopa direktor Vinko Borec, dipl. ing. gradb., kot prodajalcem, in Eterovič Ano, roj. 11. 7. 1950 (Križan) Pučišče b.b. Brač, kot kupko, s katero je prodajalec kupki prodal poslovni prostor zgrajen do IV. gradbene faze v objektu ``C`` Pristan, št. 17, vel. 40,60 m2, v zahodnem delu objekta, ki stoji na parcelah št. 1976, 1974/3, 1974/4, 2180/2, k.o. Maribor-Grad, za katerega namembnost ima kupec pismeno soglasje štev. 45/86-11 z dne 11. 4. 1986, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupke. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 21. 5. 2014

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti