Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

N 97/2009 Os-2554/14 , Stran 1552
N 97/2009 Os-2554/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na stavbi z naslovom Einspielerjeva ulica 46, Maribor, na predlog priglasiteljev Antona Vrečko in Anice Vrečko, oba stan. Einspielerjeva 46, Maribor, za vpis lastninske pravice na posameznih delih – stanovanjih št. 1 in 2 v stavbi na naslovu Einspielerjeva ulica 46, Maribor – in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 9. 12. 2011, dne 15. 5. 2014 izdalo sklep o začetku vzpostavitve pravnih naslovov: – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 63/93 z dne 25. 10. 1993, sklenjene med Veletrgovino Koloniale, d.d. Maribor, Tržaška c. 39, ki ga zastopa direktor Štefan Štajner (kot prodajalcem) in Vrečko Antonom, Einspielerjeva 46, Maribor, in Vrečko Anico, Einspielerjeva 46, Maribor (kot kupcema), s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje Einspielerjeva 46, Maribor, št. 2, v pritličju stanovanjske zgradbe, ki stoji na parc. št. 149, k.o. Melje, ter delež na skupnih prostorih, skupnih delih in napravah zgradbe, stanovanje obsega kuhinjo 14,06 m2, sobo 19,92 m2, v kleti prostor za ozimnico 3,80 m2, hodnik 4 m2, kar znaša skupno 38,38 m2 in drugo 0,63 m2, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev in – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 66/93 z dne 25. 10. 1993, sklenjene med Veletrgovino Koloniale, d.d. Maribor, Tržaška c. 39, ki ga zastopa direktor Štefan Štajner (kot prodajalcem) in Vrečko Anico, Einspielerjeva 46, Maribor, in Vrečko Antonom, Einspielerjeva 46, Maribor (kot kupcema), s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje Einspielerjeva 46, Maribor, št. 1, v pritličju stanovanjske zgradbe, ki stoji na parc. št. 149, k.o. Melje, ter delež na skupnih prostorih, skupnih delih in napravah zgradbe, stanovanje obsega kuhinjo 14,08 m2, v kleti prostor za ozimnico 2,79 m2, kar znaša skupno 17,39 m2 in drugo 0,52 m2, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljev.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 15. 5. 2014

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti