Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2788/14 , Stran 1535
Ob-2788/14
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 7. 3. 2012 in Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev z dne 25. 9. 2012, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine 1. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v Bohinju 23, apartma št. 12, v skupni izmeri 55,60 m2 (se nahaja v dveh etažah in je sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob in balkona); s pripadajočim deležem zemljišča z ID znakom nepremičnine 2200-617/5-0, 2200-617/4-0, 2200-617/3-0, 2200-618/3-0, 2200-1470/4-0, vse k.o. Bohinjska Bistrica, v deležu 560/10000. Apartma je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 2200-1145-12 in se nahaja v nadstropju zgradbe, ki je zgrajen leta 1990. Nepremičnina – apartma je vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekoma Slovenije d.d. z ID znakom nepremičnine 2200-1145-12, k.o. 2200 Bohinjska Bistrica v deležu do celote. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV, ogrevanje je na elektriko. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 70.060,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 950,00 EUR + DDV. 2. Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 28, počitniški apartma, površine 28,50 m2 in pripadajoči delež skupnega hodnika. Apartma je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska enota (površine 28,5 m2) z ID znakom 2200-838-94 in se nahaja v 2. etaži stavbe ter pripadajoči skupni hodnik (površine 9,2 m2), ki je vpisan kot posebni skupni del stavbe z ID znakom 2200-838-101, oba v k.o. 2200 Bohinjska Bistrica. Stavba, v kateri se nahaja predmetni apartma stoji na zemljišču z ID znakom 2200-288/6, 2200-292/4, 2200-292/5 in 2200-292/6 vse k.o. 2200 Bohinjska Bistrica. Prodaja se tudi delež na skupnih delih, napravah in zemljišču, ki pripada delu stavbe z ID znakom 2200-838-94 v deležu do 15/1002 in solastnina deleža na posebnem skupnem delu (hodnik) z ID znakom 2200-838-101 v deležu do 44/1002. Glede na to, da je trenutno vhod v apartma, ki se prodaja in vhod v tehnološke prostore Telekom Slovenije, d.d. funkcionalno možen le iz skupnega hodnika z ID znakom 2200-838-101, ostane po prodaji skupni hodnik v lasti Telekom Slovenije, d.d (v deležu 158/1002 oziroma 7,2 m2) in v lasti kupca – novega lastnika apartmaja (v deležu 44/1002 oziroma 2,0 m2). Objekt, v katerem se nahaja apartma je zgrajen leta 1985; objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV; ogrevanje je centralno radiatorsko za celoten objekt. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 39.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 440,00 EUR + DDV. 3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 2, površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma Slovenije d.d. v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža. Stavba, v kateri se nahaja predmetni apartma je zgrajena leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005. Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice Telekoma Slovenije d.d.. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifikacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra nepremičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče) k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 2 predstavlja delež 994/10000 od celote. Predmet prodaje ni stavba z identifikacijsko številko stavbe 1495-4 (samostoječa garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495- 452/17-0, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi lasti do celote. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 51.410,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 2.500,00 EUR + DDV. 4. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 3, površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma Slovenije d.d. v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije d.o.o., v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža. Stavba, v kateri se nahaja predmetni apartma je zgrajena leta 1970; apartma je generalno prenovljen leta 2005. Apartma ima svoje odjemno mesto za odjem električne energije; ogrevanje apartmaja je iz skupne kotlovnice Telekoma Slovenije d.d.. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Apartma se nahaja v nadstropju stavbe z identifikacijsko številko stavbe 1495-3 (podatek iz registra nepremičnin). Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče) k.o. 1495 Toplice. Počitniški apartma št. 3 predstavlja delež 913/10000 od celote. Predmet prodaje ni stavba z identifikacijsko številko stavbe 1495- 4 (samostoječa garaža), ki stoji na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495 – 452/17-0, k.o. 1495 Toplice in ostaja v prodajalčevi lasti do celote. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 47.230,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 2.100,00 EUR + DDV. 5. Murska Sobota, Staneta Rozmana 8 – dvosobno stanovanje št. 3, površine 55,26 m2 (spalnica, dnevna soba, predsoba, kuhinja, shramba, kopalnica, loža, klet) v visokem pritličju stanovanjske stavbe z ID znakom nepremičnine 105-2766-3. Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 105-1307/0-0, k.o. 105 Murska Sobota. Stanovanje se nahaja v visokem pritličju stavbe, ki je zgrajena leta 1979. Stanovanje ni vpisano v zemljiški knjigi; prodajalec razpolaga s kopijo kupoprodajne prodajne pogodbe o nakupu stanovanja. Potrebna bo ureditev lastniških listin za vpis lastninske pravice na Telekom Slovenije d.d. oziroma zemljiško-knjižna ureditev prodajane nepremičnine. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/530-27-70, g. Marjan. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 35.320,00 EUR. 6. Slovenske Konjice, Mestni trg 16, nezasedeni poslovni prostor 2, površine 41,91 m2, v pritličju objekta na lokaciji Mestni trg 16, Slovenske Konjice. Predmetni poslovni prostor je sestavni del poslovnega prostora z ID znakom nepremičnine 1115-1252-114 površine 422,00 m2, ki je v lasti Telekoma Slovenije, d.d. do deleža 1/1. Ta se nahaja v stavbi z identifikacijsko številko stavbe 1115-1252, stoječi na zemljiščih z ID znakom nepremičnine 1115-435/2-0, 1115-371/21-0, 1115-1371/22-0,1115-430/3-0, 1115-431/3-0, 1115-431/4-0 in 1115-431/5-0, vse k.o. 1115 Slovenske Konjice. Nepremičnina, ki se prodaja, poslovni prostor, v izmeri 41,91 m2 v pritličju objekta, predstavlja le del preostalega Telekomovega etažnega dela stavbe z ID znakom nepremičnine 1115-1252-114, katerega površina znaša 422,00 m2 in predstavlja delež 10/100 preostalega Telekomovega etažnega dela stavbe. Potencialnemu kupcu, kot etažnemu lastniku nepremičnine, pripada skupaj tudi sorazmerni delež na zemljišču, skupnih delih in napravah v objektu, ki predstavlja 16/1000 od celote. Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1985; poslovni prostori so se uporabljali za pisarniško in servisno dejavnost. Poslovni prostori imajo električno, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti sistem ogrevanja in vodovoda ter fizično ločiti odjemna mesta za dobavo vode in ogrevanja; ter na svoje stroške predlagati spremembo etažnega elaborata. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 03/428-35-65, ga. Nada. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 25.920,00 EUR. 7. Vače 28 in 28a – poslovni prostor površine 55,72 m2, v tretji etaži stavbe (prvo nadstropje), na naslovu Vače 28 in Vače 28a, 1252 Vače; vpisano v zemljiški knjigi kot posamezni del stavbe z ID znakom nepremičnine 1832-162-7, kot etažna lastnina Telekom Slovenije, d.d.; etažnemu delu pripada zemljišče (stavbišče, dvorišče) v deležu 9540/100000 oziroma skupaj 32,91 m2 od celote, na zemljiščih z ID znakom nepremičnine 1832-110/0-0, 1832-2250/3-0 in 1832-2250/4-0, vse k.o. 1832 – Vače. Stavba s predmetnimi poslovnimi prostori je zgrajena leta 1992; poslovni prostori so se uporabljali za pisarniško dejavnost. Poslovni prostori imajo električno, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta (ogrevanje, voda,..) za potrebe predmetnega poslovnega prostora. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 31.030,00 EUR. 8. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2, na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1871- 1662/0-1, k.o. 1871 – Trbovlje in dvorišče z ID znakom nepremičnine 1871- 806/1-0, obe k.o. 1871 – Trbovlje, v deležu 177/1000 od celote. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Objekt je zgrajen leta 1960 in pozneje adaptiran. Objekt in poslovne prostore je možno preurediti v več stanovanjskih enot s tem, da se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vse preureditve izvede na svoje stroške. Predmetni prostori imajo elektriko, vodovodno, sanitarno napeljavo; ogrevanje je centralno iz skupne kotlovnice. Izbrani kupec se v kupoprodajni pogodbi zaveže na svoje stroške preurediti in ločiti komunalno infrastrukturo objekta za potrebe predmetnih poslovnih prostorov (elektrika, voda, kanalizacija, ogrevanje,…). Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/472-80-53, g. Damjan. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine je 167.620,00 EUR. 9. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni prostori v stavbi tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2, vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče z ID znakom nepremičnine 1316 – 643/0-1 (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine 1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316 – 582/1-0 (zelenica), površine 1.721,00 m2 ter zemljišče z ID znakom nepremičnine 1316-582/2-0 (pot), površine 185 m2, vse parcele k.o. 1316 – Stara vas. Objekti so zgrajeni leta 1943 in so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so vpisane v zk kot lastnina Telekom Slovenije, d.d. Vse se prodaja skupaj kot celota. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 07-373-71-41, g. Marjan. Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 104.960,00 EUR. 10. Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4 – poslovni-pisarniški prostori skupne površine 243,05 m2 v 2. nadstropju in dve pripadajoči parkirni mesti v kleti objekta na naslovu Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica; nepremičnine oziroma poslovni prostori v 2. nadstropju so vpisani v zemljiški knjigi kot samostojini etažni del stavbe z identifikacijsko številko 2304-582- 84, k.o. Nova Gorica in prvo parkirno mesto z oznako 2394-582-81, k.o. Nova Gorica ter drugo parkirno mesto z oznako 2304-582-82, k.o. Nova Gorica. Objekt, v katerem se nahajajo predmetni poslovni prostori in parkirna mesta je zgrajen leta 1995. Navedene nepremičnine so zasedene oziroma oddane v najem najemniku – zato se izbranega kupca oziroma novega lastnika navedenih nepremičnin v kupoprodajni pogodbi zaveže, da vstopi v obstoječe najemno razmerje kot nov najemodajalec namesto Telekom Slovenije, d.d. ter prevzame obveznosti in pravice najemodajalca, ki izhajajo iz obstoječe veljavne najemne pogodbe. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/333-57-36, g. Damjan. Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 195.120,00 EUR. 11. Kranj – Primskovo – stavbno zemljišče na lokaciji Kranj–Primskovo, v skupni površini 6.641,00 m2 na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-791/6-0 (travnik površine 2.917 m2), na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-23/1-0 (parkirišče-odprto skladišče površine 1.904 m2), na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-14/3 -0 (odprto skladišče površine 1.565 m2) in na zemljišču z ID znakom nepremičnine 2120-17/6 -0 (pot površine 255 m2), vse k.o. 2120- Primskovo. Vse navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot celota. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina. Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 914.470,00 EUR. 12. Kranj-Primskovo, Mirka Vadnova 13 – poslovni prostori površine skupaj 2.393,61 m2, ki predstavljajo del poslovne stavbe “B” z IDŠ 2120-574 in skladišče odpadnih olj z IDŠ 2120 -818 ter sorazmerni del pripadajočega zemljišča– stavbišča s parcelno številko 28/5 (površine 865,16 m2) z ID znakom 2120-28/5-0 in enakim deležem zemljišča–dvorišča (del od 2/3 dvorišča) s parcelno številko 31/3 (površina 2.406,79 m2) z ID znakom 2120-31/3-0, vse k.o. 2120 Primskovo, v deležu do 9.710/10.000. Poslovni prostori v poslovni stavbi B, so v času objave zasedeni in bodo v primeru sklenitve kupoprodajne pogodbe (prodaje) izpraznjeni najpozneje v šestih mescih od sklenitve pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem teh nepremičnin. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru na tel. 04/260-43-19, ga. Marina. Izhodiščna prodajna cena vseh nepremičnin skupaj je 972.000,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba št. 111-B, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj« Rok za predložitev ponudb je 4. 7. 2014. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 111-B, najkasneje do vključno 4. 7. 2014 do 12. ure. Vsebina ponudbe: Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za vsako posamezno nepremičnino) navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko), – navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo, – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne cene, – navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka računa), – fizične osebe morajo obvezno priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe morajo obvezno priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list, – posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se prodaja skupaj z nepremičnino – počitniško enoto (od zap. 1 do vključno zap. 4), – posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepremičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške, – posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen z obvezo prevzema najemnega razmerja in bo po sklenitvi kupoprodajne pogodbe vstopil v najemno razmerje kot nov najemodajalec, namesto Telekom Slovenije, d.d. ter bo prevzel obveznosti in pravice iz obstoječe veljavne najemne pogodbe (v objavi navedeno za nepremičnino pod zaporedno št. 10_ Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4), – posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen z dejstvom, da so poslovni prostori stavbe B, (ki so predmet prodaje) zasedeni in bo vselitev vanje možna najpozneje v šestih mesecih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe oziroma po dogovoru s potencialnim kupcem (v objavi navedeno za nepremičnino pod zaporedno št. 12_ Kranj-Primskovo, Mirka Vadnova 13). Drugi pogoji: Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih napak. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva. Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje do 31. 8. 2014. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz objave ali ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene. Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponudniki pridobijo: – splošno – na tel. 02/530-27-70 – g. Marjan, 01/234-16-50 – g. Mladen in 01/234-15-92 – ga. Jana. – dodatno o trenutnem dejanskem lastniškem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin – na tel. 01/234-13-68, ga. Jana.
Telekom Slovenije, d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti