Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2813/14 , Stran 1534
Ob-2813/14
Nadzorni svet LTO Rogla – Zreče, GIZ, Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče, v skladu z 31. členom in v povezavi s 35. členom Pogodbe o ustanovitvi LTO Rogla – Zreče, GIZ, objavlja prosto delovno mesto direktorja (m/ž). Pogoji za zasedbo so poleg splošnih pogojev še: 1. da so državljani Republike Slovenije, 2. da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, 3. da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. da imajo končano najmanj višjo izobrazbo ene izmed strok zastopanih v nosilnih dejavnostih organizacije (turizem, ekonomska, druga družboslovna stroka), 5. da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve leti na vodstvenih mestih, 6. da poznajo delo in naloge LTO Rogla-Zreče, GIZ, 7. da imajo znanje najmanj enega tujega jezika (angleščina, nemščina), 8. da predložijo predlog razvoja in dela LTO Rogla-Zreče, GIZ za mandatno obdobje. Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti: – kopijo diplome, iz katere je razvidna zahtevana izobrazba, – dokaz za pisno in ustno znanje enega svetovnega jezika, – izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev (za pogoje navedene pod zap. št. 1, 2 in 3) in pooblastilo, da kandidat dovoljuje Nadzornemu svetu LTO Rogla-Zreče, GIZ pridobivanje podatkov o izpolnjevanju navedenih splošnih pogojev iz uradnih evidenc, – kratek življenjepis, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj, strokovnega poznavanje področja dela LTO Rogla-Zreče, GIZ in sposobnost za organiziranje in vodenje dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela) in – program strokovnega dela in razvoja LTO Rogla-Zreče, GIZ za mandatno obdobje, ki bo vezan na območje Občine Zreče in konkretiziran na področju tržne dejavnosti LTO Rogla-Zreče, GIZ. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati morajo vloge z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev posredovati v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja LTO Rogla – GIZ.«, in sicer v tridesetih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpis bo po objavi v Uradnem listu RS objavljen tudi na spletni strani Občine Zreče in drugih krajevnih medijih. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po opravljenem izboru. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Zreče.: http://www.zrece.si. Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobi pri predsedniku Nadzornega sveta LTO Rogla – Zreče, GIZ, Slavko Kejžarju, tel. 041/352-269, vsak delovni dan, med 7. in 14. uro, oziroma po e-pošti: kejzar.slavko@t-1.si.
LTO Rogla – Zreče, GIZ

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti