Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Št. 1101-8/2013 Ob-2808/14 , Stran 1493
Št. 1101-8/2013 Ob-2808/14
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja
spremembo
javnega razpisa štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013 (163. JR)
V Javnem razpisu štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2013 (163. JR), objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 81/13 dne 4. 10. 2013 (v nadaljevanju: javni razpis), se spremeni sledeče: – v točki 1. (Predmet javnega razpisa) se v tretjem odstavku spremeni opredelitev obdobja pričetka raziskovalnega sodelovanja v tujini tako, da se odstavek glasi: »Raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2013 in 31. 10. 2014.«; – v točki 5. (Pogoji javnega razpisa) se v drugi alineji tretjega odstavka letnica »2013/14« nadomesti z besedilom: », v katerem je ali bo pričel z raziskovalnim sodelovanjem,«; – v točki 5. (Pogoji javnega razpisa) se tretja alineja tretjega odstavka v celoti nadomesti z besedilom: »z raziskovalnim delom v tujini je oziroma bo pričel med vključno 1. 10. 2013 in 31. 10. 2014, pri čemer se za začetek raziskovalnega dela v tujini šteje dan, ko je prijavitelj dejansko začel z delom na gostujoči instituciji,«; v tem delu se prav tako izbriše opomba številka 2 (torej številka »2« in pa samo besedilo opombe), saj je ta vsebina sedaj zajeta že v sami spremembi tega dela besedila; – v točki 6 (Dokumentacija) se v 6.2. točki prvega odstavka letnica »2013/2014« nadomesti z besedilom », v katerem je ali bo pričel z raziskovalnim sodelovanjem,«; – v točki 12. (Rok in način oddaje prijav) se drugi odstavek nadomesti z besedilom: »Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2014.« Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti