Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

N 112/2009-138 Os-2545/14 , Stran 1441
N 112/2009-138 Os-2545/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljice Andreje Romić, Švabićeva 5, Ljubljana, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Biserka Avsec, odvetnica v Ljubljani ob udeležbi ostalih, ki jim je sodišče dovolilo udeležbo zaradi vzpostavitve etažne lastnine, pri večstanovanjski stavbi, na naslovu Švabićeva ulica 5 v Ljubljani, izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine, z naslednjimi podatki: – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: Prodajna pogodba z dne 16. 1. 1992, št. 362-143/90. Predmet pogodbe: stanovanje št. 42, v izmeri 76,74 m2, v večstanovanjski stavbi, ki stoji na Švabićeva ulica 5 v Ljubljani. ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1722-764-134 (stanovanje) in 1722-764-135 (klet), – oseba, ki jo je izstavila: Republika Slovenija, – oseba, v korist katere je izstavljena: Andreja Peterca Vodopivec, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Andreja Peterca Vodopivec. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: 1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, 2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, 3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, 4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 5. 2014

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti