Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

N 24/2013 Os-2198/14 , Stran 1440
N 24/2013 Os-2198/14
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Ireni Peer v nepravdni zadevi predlagateljev: Nepremičnine d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, in v združeni zadevi predlagateljice Zdenke Goričan, Milčinskega 4, Celje, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, in udeležencev: 1. Darja Režen, Milčinskega ulica 4, Celje, in ostalih zaradi vzpostavitve etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (v nadaljevanju: ZVEtL), o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin za nepremičnino – stanovanje št. 9, v 3. nadstropju stavbe, na naslovu Milčinskega ulica 4, Celje, v izmeri 52,60 m2, ki obsega sobo 18,58 m2, kabinet 8,03 m2, kuhinjo 12,02 m2, kopalnico 4,18 m2, predsobo 5,04 m2, ložo 3,24 m2 in klet 1,51 m2, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2/93, sklenjene dne 15. 7. 1993 med Tovarno volnenih odej Škofja vas pri Celju kot prodajalko in Bojanom Režnom kot kupcem ter pogodbo o razdružitvi skupnega premoženja, sklenjeno dne 14. 6. 1999 med Bojanom in Darjo Režen dne 1. 4. 2014 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2/93, sklenjene dne 15. 7. 1993 med Tovarno volnenih odej Škofja vas pri Celju kot prodajalko in Bojanom Režnom kot kupcem, in pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja, sklenjene dne 14. 6. 1999, med Bojanom in Darjo Režen z udeležbo Tovarne volnenih odej Škofja vas pri Celju za stanovanje v 3. nadstropju stavbe, na naslovu Milčinskega ulica 4, Celje, v izmeri 52,60 m2, ki obsega sobo 18,58 m2, kabinet 8,03 m2, kuhinjo 12,02 m2, kopalnico 4,18 m2, predsobo 5,04 m2, ložo 3,24 m2 in klet 1,51 m2. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 1. 4. 2014

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti