Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

, Stran 1231
Drugo preklicujejo
Avtoprevoznik – Zvonko Pavlič s.p., Kladje nad Blanco 1, Blanca, CEMT zvezek, številka 400395, ki pripada dovolilnicvi CEMT, številka 395, za leto 2014. gny-333547 Hlastec Matej, Kasaze 107B, Petrovče, študentsko izkaznico, št. 24950337, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnb-333545 Kalić Alen, Viktorja Svetine 17, Jesenice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029795000, izdajatelj Cetis d.d. gns-333528 Krašna Jure, Budanje 1k, Vipava, študentsko izkaznico, št. 63040080, izdala Fakulteta za računalništvo in infotmatiko. gnc-333544 Modrijan Helena, Mesarska cesta 16, Ljubljana, licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, številka 01605, datum izdaje 10. 2. 2009, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gns-333532 Mušanović Hajrudin, Dolenja vas 38B, Cerknica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029608001, veljavna od 13. 12. 2012 do 13. 12. 2017, izdajatelj Cetis d.d., izdana leta 2012. gnt-333552 Radman Sašo, Antona Kodra 15, Cerklje na Gorenjskem, potrdilo o preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, veljavno od leta 2007, izdajatelj INTER-ES d.o.o., številka 614961, izdano leta 2007. gnt-333527 Stojan Marković s.p., Beblerjeva ulica 29, Vipava, potrdilo za voznika - tujca, izdano na ime Ignjat Katanič, veljavno do 18. 10. 2013, izdajateljica OZS, številka 010287/AD11-2-7666/2012, izdano leta 2012. gnf-333541 VEGA INVEST d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, nacionalno licenco, za vozilo, reg. št. LJ KR-147, št. izvoda licence G0003730/06657/807/001, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gnx-333548