Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

, Stran 1231
Zavarovalne police preklicujejo
Cugmas Marija, Spodnje Laže 41, Loče pri Poljčanah, zavarovalno polico, št. 50500043003 (Pon. 1044294), izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr-333529 Fekonja Metka, Mele 17A, Radenci, zavarovalno polico, št. 50500070397, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnv-333550 Felkar Damjan, Sveti Jurij 11/C, Rogašovci, zavarovalno polico, št. 50500081124, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gng-333540 Goljuf Ivo, Liminjanska 6, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št. 70000004595, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnh-333539 Kočevar Mojca, Sele pri Polskavi 55, Pragersko, zavarovalno polico, št. 50500075357, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj-333537 Koprivnik Franjo, Robindvor 40, Dravograd, zavarovalno polico, št. 50500070503, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-333538 Krevsel Zvonka, Žirovnica 85, Žirovnica, zavarovalno polico, št. 41601004389, izdala zavarovalnica Slovenica Življenje. gnp-333531 Metelko Gašper, Jensenova 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40301001431, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnl-333535 Natlačen Matej, Janeče 15, Ravne na Koroškem, zavarovalno polico, št. 70000004677, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gns-333553 Sabotin Simon, Mele 17A, Radenci, zavarovalno polico, št. 50500070396, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnu-333551 Sarkić Dževad, Martinova ulica 69, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500117303, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnm-333534 Šeruga Tadej, Lucova 2, Petrovci, zavarovalno polico, št. 50500115211, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gne-333542 Šuštaršič Miha, Brilejeva ulica 15, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500023302, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnd-333543