Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

X Pd 1039/2013 Os-2295/14 , Stran 1230
X Pd 1039/2013 Os-2295/14
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica, Dimičeva ul. 13, Ljubljana in nasprotnim udeležencem Sindikat novinarjev Slovenije, Wolfova ulica 8, Ljubljana ter stranskimi intervenienti na strani predlagatelja 1. Primorske novice, Ul. OF 12, Koper, 2. Delo, d.d., Dunajska c. 5, Ljubljana, 3. Večer, d.d., Ul. Slovenske osamosvojitve 2, Maribor in 4. RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, zaradi neveljavnosti kolektivne pogodbe. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1). Narok za glavno obravnavo v ponovljenem postopku je razpisan na dan 19. 6. 2014, ob 11. uri, soba št. 3/III, Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 15. 4. 2014.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 15. 4. 2014