Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

IV D 790/2012 Os-1320/14 , Stran 1228
IV D 790/2012 Os-1320/14
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Pavli Stecher, rojeni 15. 9. 1940, umrli 20. 2. 2012, nazadnje stanujoči Strahomer 37, Ig, državljanki Republike Slovenije. Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica ob smrti poročena s Francem Stecherjem, in da potomcev ter posvojencev ni zapustila. Njeni starši so umrli pred njo. K dedovanju bo tako sodišče poklicalo vse dediče drugega dednega reda, t.j. zapustničinega zakonca ter zapustničine brate in sestre, oziroma njihove potomce (14. in 15. člen Zakona o dedovanju). Sodišče je ugotovilo, da ne razpolaga s podatki o vseh dedičih drugega dednega reda, zlasti tudi ne s podatkom o potomcih zapustničine sestre Frančiške Lakner, ki je umrla pred zapustnico. Glede na navedeno, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju morebitne potomce zapustničine sestre Frančiške Lakner ter njihove morebitne dediče in vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Pavli Stecher, poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 1. 2014