Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

IV D 2929/2012 Os-1176/14 , Stran 1228
IV D 2929/2012 Os-1176/14
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Janku Sečniku, roj. 11. 4. 1953, umrlem dne 5. 10. 2012, nazadnje stan. Cesta v Log 14, Brezovica pri Ljubljani, državljanu Republike Slovenije. Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti samski, otrok ni imel, starša sta umrla pred njim. Tudi stari starši so umrli pred njim. Po materini strani je imel zapustnik strica Antona in Ivana ter teto Miro in teto Zofijo, vsi so umrli pred zapustnikom. Po pok. stricu Antonu je imel zapustnik bratranca Janeza in Tomislava Plevnika ter sestrični Danico Debeljak in Jožico Plevnik, po pok. stricu Ivanu je imel sestrično Alenko Meršol, po pok. teti Miri je imel bratranca Braneta Novaka, po pok. teti Zofiji pa bratranca Srečka Jordana. Ni znano, ali je imel zapustnik po očetovi strani kakšnega strica ali teto, oziroma ali je po tej liniji kaj dedičev. Brane Novak je umrl pred zapustnikom in zapustil Valentina in Simona Novaka. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne potomce zapustnikovih starih staršev po očetovi strani poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 1. 2014