Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

I D 161/2013 Os-1821/14 , Stran 1228
I D 161/2013 Os-1821/14
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Juriju Vilfanu, roj. 25. 4. 1890 v Stražišču 59, Kranj, umrlem 26. 4. 1960, z neznanim zadnjim bivališčem. Zapustnik je bil na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. N 9/2004-27 z dne 13. 12. 2012 razglašen za mrtvega z dnem 26. 4. 1960, pri čemer je predmetni sklep postal pravnomočen dne 3. 1. 2013. Po uradni dolžnosti je bil uveden postopek dedovanja, ki se pri naslovnem sodišču vodi pod opr. št. I D 161/2013. Sodišče razpolaga le s podatki, ki so bili ugotovljeni že v nepravdnem postopku, po katerem je bil zapustnik razglašen za mrtvega; torej podatki iz krstnega lista, pridobljenega iz arhiva Nadškofije Ljubljana, torej, da se je rodil 25. 4. 1890 v Stražišču 59, župnija Kranj - Šmartin očetu Juriju Vilfanu, gruntarju kat. vere in materi Mariji Križner, kat. vere, ter da sta bila krstna botra Šimen Trilar in njegova žena Marija Bajžel. V opombah je zapisano tudi, da se je 8. 2. 1914 poročil v cerkvi Sv. Štefana v Chicagu, S. Amerika, z Ivano Kokalj iz Št. Vida pri Zatičini. Zapustnik je lastnik nepremičnine parc. št. 656/2, k.o. 2131 Stražišče. Sodišče ne razpolaga prav z nobenimi podatki o dedičih zapustnika, niti ali obstajajo dediči I. (zapustnikovi potomci oziroma njihovi potomci), dediči II. (bratje in sestre zapustnika oziroma njihovi potomci), če pa tudi teh ni, dediči III. dednega reda (zapustnikovi strici in tete oziroma njihovi potomci). Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju dne 10. 3. 2014