Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

D D 250/2013 Os-1713/14 , Stran 1228
D D 250/2013 Os-1713/14
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapuščinski postopek po pok. Frančiški Erjavšek, roj. 17. 3. 1905 in umrli 7. 4. 1970 za premoženje, ki je bilo zapustnici vrnjeno v postopku denacionalizacije kot članici agrarne skupnosti Pašna skupnost Mala Planina. Kot zakoniti dediči pridejo v poštev dediči II. dednega reda (bratje in sestre), ki so že vsi pokojni. Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih pokojnih bratov Janeza, Mihe in Jožeta Potočnika, ki so se preselili v Ameriko in pokojne polsestre Frančiške Sitar, roj. 1. 3. 1890 in umrle 31. 8. 1931, nazadnje stanujoče Godič 11, Stahovica, zato sodišče poziva vse dediče teh oseb oziroma tudi druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku 1 leta od objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preteku zgoraj navedenega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku dne 29. 1. 2014